Nå finnes det endelig et produkt som er spesialutviklet
for deg med diabetes. Behandle tørre eller harde føtter,
liktær og hælsprekker med ett og samme produkt!

Nå finnes det endelig et produkt som
er spesialutviklet for deg med diabetes.
Behandle tørre eller harde føtter, liktær
og hælsprekker med ett og samme produkt!

Diabetesføtter

Personer med diabetes kan rammes av nedsatt følelse i føttene og dårligere blodsirkulasjon. Det er viktig å være klar over at man har nedsatt følelse og sirkulasjonsproblemer, fordi man da har større risiko for fotsår. Derfor bør du gjøre det til en vane å stelle føttene dine og sjekke dem hver dag. Vær oppmerksom på rød hud, tørr hud, hard hud, sprekker, hevelser og forandringer på neglene. Du kan også be legen din sjekke føttene dine hvis du føler deg usikker. Det er særlig to komplikasjoner som kan ramme deg som har diabetes: angiopati og nevropati.

Angiopati

Ved angiopati oppstår det skader på blodkarene på grunn av høyt blodsukker, noe som kan føre til at veggene i kapillarene blir skadet. Hvis man har høye nivåer av kolesterolet LDL i blodet, kan blodkarene gå tett, noe som kan gi store problemer. Hvis blodsirkulasjonen er dårlig og det oppstår sår, blir det vanskeligere for kroppen å lege såret, og det kan ha en tendens til stadig å vende tilbake. Derfor bør du undersøke føttene dine hver dag, slik at du oppdager eventuelle problemer i tide.

Nevropati

Nevropati er mest vanlig ved type 2-diabetes og er en vanlig følgesykdom ved diabetes. Det betyr at de perifere nervene har blitt skadet. Høyt blodsukker er den største risikofaktoren, og høye blodsukkernivåer over mange år øker risikoen for nevropati. Nevropati kan påvirke alle nervene i hele kroppen, men siden nervene til føttene er svært lange, blir føttene som regel rammet først. Akkurat som i tilfellet med angiopati er regelmessig sjekk av føttene nyttig for å oppdage problemet i tide, slik at man kan komme raskt i gang med å behandle symptomer som følger av nevropati.

Diabetes

Diabetes er en av de største folkesykdommene i Norge. Totalt har 6–8 prosent av den voksne befolkningen diabetes. 2012 kostet diabetes samfunnet anslagsvis 10 milliarder kroner noe som utgjør hele 6,8 prosent av Norges samlede helsebudsjett. Det er følgesykdommene som koster mest, og fotpleie utgjør en viktig andel av dette. Det anslås at hele 70-80 prosent av kostnadene går til å behandle senkomplikasjoner. Dette kunne vært unngått dersom flere hadde blitt diagnostisert og fått hjelp til god egenbehandling av sin diabetes. Undersøkelser i Sverige viser at 7 av 10 personer4 med diabetes har fotproblemer. Ta vare på føttene dine!

Sammen gjør vi en forskjell!

4 Novus’ brukerundersøkelse av 234 diabetikere, mars 2017, Sverige