Footmender AB – personvernpolicy

Vi tar personvernet ditt på alvor. Dette dokumentet forklarer hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Det beskriver også rettighetene dine og hvordan du kan håndheve dem.

Hvis du har spørsmål om dette, kan du når som helst sende en e-postmelding til via e-postfunksjonen på hjemmesiden vår, www.footmender.no

Når du benytter deg av tjenestene vår, akseptert du personvernpolicyen vår og den måten vi behandler personopplysningene dine på. Du godtar også at vi kan sende informasjon til deg via elektroniske kommunikasjonskanaler. Det er viktig at du leser og forstår personvernpolicyen vår før du benytter deg av tjenestene våre.

For at vi skal kunne tilby deg tjenestene våre, slik at for eksempel svare på spørsmål angående produktet ditt, håndtere reklamasjoner eller annen informasjon som vi trenger for å kunne håndtere kundeforholdet ditt, er vi nødt til å behandle personopplysningene dine. Dette har vi beskrevet nedenfor. Vi behandler bare personopplysninger når det er nødvendig, og vi tar alltid mest mulig hensyn til personvernet ditt.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Informasjon du gir oss. Du kan, direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv på forskjellige måter, for eksempel når du sender oss en e-post eller kontakter oss på annen måte.

Informasjon vi samler inn om deg. Når du bruker tjenestene våre eller kontakter oss, kan vi for eksempel samle inn følgende informasjon om deg:

  • Person- og kontaktopplysninger – navn, adresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer osv.
  • Informasjon om en sak – navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.

Informasjonen du gir oss og informasjon vi samler inn om deg, er generelt sett nødvendig for at vi skal kunne gi deg den tjenesten eller informasjonen du ber om.

Hva gjør vi med informasjonen din?

Vi bruker informasjonen for å kunne kontakte deg, gi deg informasjon, rette opp feil, levere tjenester og til å utføre andre tjenester du har bedt om. Vi kan også bruke informasjonen til å forbedre produktene og tjenestene våre.

Nedenfor finner du en oversikt over retningslinjene våre og over hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor:

Formål med behandlingen Årsak  (juridisk grunnlag) Automatiserte avgjørelser (J/N)
For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine For å kunne levere produkter og tjenester til deg eller levere tjenester du ber om J
For å kunne kontakte deg For å kunne utføre tjenester du har bedt om, svare eller gi andre tilbakemeldinger N
For å gjennomføre markedsundersøkelser eller studier For å oppfylle de juridiske kravene til et medisinsk-teknisk produkt J
Håndtering av spørsmål, forslag eller reklamasjoner For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde og lovgivningen for medisinsk-tekniske produkter N

Kommunikasjon med deg som kunde. Vi kan også komme til å bruke opplysningene dine for å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser og liknende om produktene og tjenestene våre via elektronisk post. Hvis du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, kan du sende en melding til info@footmender.no.

Hvem kan vi komme til å dele informasjonen din med?

Vi kan komme til å overføre til eller dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter i henhold til det nedenstående. Vi iverksetter alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter.

  • Leverandører av tjenester, f.eks. betalinger eller leveranser. Vi kan komme til å dele personopplysningene dine med enkelte leverandører for at vi skal kunne oppfylle avtalen og våre forpliktelser overfor deg i forbindelse med produktene.
  • Markedsundersøkelsesbyråer. Vi kan komme til å dele personopplysningene dine med leverandører som gjennomfører markedsundersøkelser på vegne av oss.
  • Myndigheter. Vi kan komme til å oppgi nødvendig informasjon til offentlige myndigheter, for eksempel Legemiddelverket, dersom vi er forpliktet til det etter loven, eller hvis du har godtatt at vi gjøre det.
  • Hva vi IKKE vil gjøre med dataene dine. Vi vil ikke overføre eller selge personopplysningene dine til noen tredjepart med mindre vi har fått tillatelse av deg til å gjøre det.

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi prøver alltid å sørge for at dataene dine behandles innenfor EU-/EØS-området. I visse situasjoner kan dataene dinelikevel bli overført til og behandlet av leverandører eller underleverandører i land som ligger utenfor EU-/EØS-området. I slike tilfeller vil vi iverksette alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå som tilsvarer den beskyttelsen som tilbys i EU/EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og så lenge det kreves av lovbestemte oppbevaringstider.

Din rett til innsyn, rettelser og sletting

  • Rett til innsyn i opplysningene dine. Du kan be om en kopi av de opplysningene vi har om deg. Kopien er gratis.
  • Rett til korrigering. Du har alltid rett til å få korrigert feilaktig informasjon om deg selv.
  • Overføring. Du har rett til å be om at opplysningene dine blir overført til en annen part hvis du ber om det.
  • Sletting. Du har rett til å be om at alle  personopplysningene dine slettes fra våre systemer.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker for å levere en skreddersydd og enkel brukeropplevelse på internett. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og liknende på www.footmender.no

Kontakt oss

Footmender AB er et svensk selskap som er registrert i svenske Bolagsverket med organisasjonsnummer 559282-8395, og som har hovedkontor i Sveavägen 33, SE-111 34 Stockholm, Sverige.

Footmender AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine («behandlingsansvarlig») i henhold til det ovenstående. Du kan når som helst kontakte oss via e-post: info@footmender.no.

—-

Personvernpolicyen ble sist oppdatert 2021-05-31.